Reeds 20 jaar hebben wij ons gespecialiseerd in het bouwen van borden .

Freelance of met offerte 

 

- ontwerpen en bouwen borden naar U wensen

- werken met aangeleverde plans van de klant .

- Algemene laagspanningsborden

- Modulaire borden

- Vermogenborden voor lichte en zware industrieele toepassingen

- Stuurborden

- Netontkoppelborden ten behoeve van  PV installaties 

- Werfkasten